Privacy Policy

 

PRIVACY STATEMENT

Mei 2018

VERANTWOORDELIJKE

IT-Button.com B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens

IT-Button.com B.V. 's-Gravenweg 332, 2911 BK Nieuwerkerk aan den IJssel Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 66237165 BTW nummer: NL856456524B01

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

IT-Button.com B.V. verwerkt persoonsgegevens die (in)direct aan ons zijn verstrekt en bestaan uit:

 • Naam;
 • Adres;
 • Postcode
 • Woonplaats;
 • E-mail adres;
 • Skype ID
 • Mobiel telefoonnummer;
 • Voorkeurstaal
 • IP Adres;
 • De duur en tijdstip van het sitebezoek
 • Door u verstrekte persoonlijke gegevens die in functionele beschrijvingen voorkomen

WIE ZIJN DE BETROKKENEN?

IT-Button.com B.V. verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieën betrokkenen:

 • Klanten;
 • Personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met IT-Button.com B.V.;
 • Bezoekers van onze website;

WAAROM MAG IT-BUTTON.COM B.V. DEZE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:

 • Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst tussen ons en onze opdrachtgevers;
 • Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Facturatie
 • Uitvoering van het software ontwikkelingsproject

VERSTREKKING VAN JE GEGEVENS AAN DERDEN

Wij maken gebruik van een derde voor marketing- en salesdiensten. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ook komen wij hierin overeen dat de data (voor zover zij daar toegang tot hebben) slechts ten behoeve van IT-Button.com B.V. wordt gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden en dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. IT-Button.com B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

KLANTONDERZOEKEN

Indien je deelneemt aan een klanttevredenheidsonderzoek van IT-Button.com B.V., verwerken wij de volgende gegevens zodat de uitkomsten van het onderzoek gebruikt kunnen worden voor verbeteringen binnen IT-Button.com B.V.:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mail adres;
 • Ordernummer;
 • IP adres.

Deze gegevens worden zes maanden bewaard.

COOKIES

IT-Button.com B.V. gebruikt cookies voor analyse (statistieken) en voor marketingdoeleinden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door dit onderin op de website IT-Button.com B.V. aan te geven.

Google Analytics.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door jou mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over jouw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Jouw IP adres wordt voor een deel geanonimiseerd. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door jouw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.

BEVEILIGEN EN BEWAREN

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast worden gegevens gestuurd via een beveiligde verbinding (versleuteld) en passen we diverse fysieke beveiligingsmaatregelen toe. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door IT-Button.com B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je verwerken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@it-button.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT

IT-Button.com B.V. behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bovenstaande verklaringen zijn niet bedoeld als een overeenkomst en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018